Privé
Mijn knus huis

Woning renoveren? Profiteer van alle renovatiepremies!

renovatiepremies

Een woning renoveren kost geld. Alle financiële ruggensteun is dus mooi meegenomen. Wij zetten alle premies en subsidies waar u van kan genieten op een rij.

Lees ook ons artikel : Premies voor energiebesparende maatregelen aan uw woning

Het bos van premies voor woningrenovatie

Wanneer u uw woning renoveert, kan u genieten van heel wat verschillende premies en gunstmaatregelen. De federale overheid, de Vlaamse of Waalse overheid, maar ook verschillende provincies, gemeenten en steden hebben maatregelen uitgeschreven voor de financiële ondersteuning van mensen met renovatieplannen. Daarnaast kan u voor bepaalde energiebesparende maatregelen ook nog een premie krijgen van sommige netbeheerders en energieleveranciers. Dat is uiteraard goed nieuws, maar tegelijkertijd is het moeilijk om door de bomen het bos te zien.

Laat geen renovatiepremies liggen

Sommige gunstmaatregelen verdwijnen al na een jaar en om de zoveel tijd komt er weer een nieuwe premie in de plaats. Het is dan ook niet altijd evident om het overzicht te bewaren. Bovendien hanteren de verschillende instanties uiteenlopende voorwaarden en administratieve plichtplegingen. Het gevolg: voor elke afzonderlijke premie moet u heel wat documenten invullen en bewijzen voorleggen. Een hele uitdaging voor wie niet sterk is in administratie en meteen ook de reden waarom heel wat renoveerders premies laten schieten. Dat is jammer, want het kan een heel verschil maken in uw renovatiebudget. Een overzicht van alle premies per gewest vind je op premiezoeker (Vlaams gewest), Leefmilieu Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het portaal van de Waalse overheid (Waals gewest).

Renovatiepremies van de federale overheid

Renovatiewerken aan uw woning van tien jaar of ouder? Dan betaalt u slechts 6 % btw op alle renovatiewerken die u laat uitvoeren door een erkend aannemer.

Extra handig: deze premie hoeft u niet zelf aan te vragen. Uw aannemer zal u een document laten ondertekenen waarin u verklaart dat de woning tien jaar of ouder is.

Als u een oud gebouw afbreekt en vervangt door een nieuwe woning, betaalt u slechts 6 % btw. Hiermee wil de overheid de leegstand en onbewoonbaarheid van oude stadswijken bestrijden. Opgelet: sinds 2011 geldt dit nog slechts in 32 steden.

Renovatiepremies van het Vlaams gewest

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 25 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

De Vlaamse verbeteringspremie is een stimulans om de kwaliteit en veiligheid van uw woning te verbeteren. Dit kan nodig zijn als het sanitair, de verwarmingstoestellen of de elektriciteitsinstallaties verouderd zijn, het dak versleten is, maar ook als uw woning te klein is voor uw gezin.

Bent u of is uw partner of een inwonend gezinslid ouder dan 65 jaar en voert u een aanpassing uit aan uw woning? Dan kan u recht hebben op de aanpassingspremie.

Als u een lening bent aangegaan voor de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning beschermt deze gratis verzekering u tegen inkomensverlies. De Vlaamse overheid betaalt de volledige premie voor deze verzekering als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Wie grondig renoveert, krijgt een korting op de onroerende voorheffing. Afhankelijk van het behaalde E-peil heeft u recht op een korting van 50 % of 100 %, en dit gedurende 5 jaar

Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe energiepremie voor collectieve renovatieprojecten: de burenpremie. De premie gaat naar projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig te maken.

Renovatiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wie renovatiewerken uitvoert om zijn woning wind- en waterdicht te maken, heeft recht op deze premie. De premie heeft onder meer betrekking op de structuur, de voorzieningen en de binnenhuisinrichting met de bedoeling problemen op vlak van bouwvalligheid, gezondheid of veiligheid, het gebrek aan comfort of aan ruimte te verhelpen.

U kan een premie voor gevelverfraaiing aanvragen voor een gebouw dat ouder is dan 25 jaar en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Opgelet: voor de start van de werken moet een inspecteur van de centrale administratie ter plekke geweest zijn.

Wil u renovatiewerken uitvoeren voor de thermische isolatie van uw woning of voor de installatie van efficiënte mechanische ventilatie? Dan heeft u recht op een financiële tegemoetkoming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie een energieaudit laat uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recht op een financiële tegemoetkoming.

Wie energiebesparende investeringen aan zijn verwarmingsinstallatie uitvoert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recht op een financiële tegemoetkoming.

Informeer bij uw provincie en uw stad/gemeente

De meeste provincies, steden en gemeenten geven algemene renovatiepremies, premies voor aanpassing van uw woning voor ouderen, premies voor energiebesparende werken, …

Neem zeker contact op met de bevoegde diensten.Blijf op de hoogte met Luminews

Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

Ga naar www.luminus.be